Onet.pl: 3 tys. uczestników Pierwszego Kongresu Pracodawców

„Około 3 tys. osób weźmie udział w Pierwszym Kongresie Pracodawców, który odbędzie się 17 stycznia w Warszawie – szacują organizatorzy imprezy. Tematem spotkania ma być m.in. plan modernizacji polskiej gospodarki.” – czytamy na portalu Onet.pl

„Pomysłodawcami i organizatorami Kongresu jest sześć organizacji zrzeszających pracodawców: Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych (PKPP) Lewiatan, Konfederacja Pracodawców Polskich, Polska Rada Biznesu, Związek Rzemiosła Polskiego, Amerykańska Izba Handlowa w Polsce oraz Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa.”

”Wspólnie reprezentują one 43 tys. przedsiębiorstw, zatrudniających prawie 3,5 mln pracowników, czyli ponad połowę zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw. Organizatorzy kongresu zaprezentują dwa projekty programowe. Pierwszy – „Postulaty do parlamentu, rządu i opinii publicznej” – zawiera wnioski środowiska biznesu na temat modernizacji kraju na bazie długotrwałego wzrostu gospodarczego.”

„Natomiast w deklaracji „Państwo przyjazne pracodawcom”, uczestnicy kongresu oczekują, że podstawą ładu ekonomicznego w Polsce będą w przyszłości swoboda działalności gospodarczej i dialog społeczny. Wyrażają także chęć stworzenia płaszczyzny współpracy polskich organizacji biznesowych, dzięki której dialog z rządem, parlamentem oraz z opinią publiczną stanie się łatwiejszy.”

”Pracodawcy chcą wnieść swój wkład w rozwój gospodarki polskiej. „Bez ludzi gotowych do osobistego ryzyka i ciężkiej pracy, przekonanych o konieczności inwestowania i zatrudniania nowych pracowników, nasz kraj nie osiągnie satysfakcjonującej pozycji w rodzinie europejskich państw” – czytamy w deklaracji.”

” – Wielkie zainteresowanie Kongresem jest dowodem na to, że środowiska gospodarcze mają w wielu sprawach wspólne zdanie i chcą zmodernizować Polską gospodarkę. Mamy bardzo dużo konkretnych propozycji dla przyspieszenia rozwoju Polski. Mamy nadzieję, że będą one wzięte pod uwagę zarówno przez rząd, jak i przez parlament” – powiedziała prezydent PKPP Lewiatan Henryka Bochniarz podczas wtorkowej konferencji prasowej.”

”Zdaniem organizatorów kongresu, Polacy są narodem przedsiębiorczym, zdolnym konkurować na globalnym rynku. Podkreślają oni, że krajowym przedsiębiorcom trzeba ułatwić zakładanie firm, a następnie pozwolić swobodnie je rozwijać.”