Wersja kontrastowa
 A
 A
 A

Kategoria: Aktualności

Opublikowano 13/10/2021

Ogólnopolskie spotkanie służb oświatowych organizacji rzemiosła promujące dialog społeczny

W dniach 12-13 października br. w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie miało miejsce Ogólnopolskie spotkanie służb oświatowych organizacji rzemiosła promujące dialog społeczny z udziałem przedstawicieli izb i cechów rzemieślniczych zrzeszonych w strukturze ZRP, a także przedstawicieli Narodowego Instytutu Wolności oraz Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Spotkanie rozpoczęto wystąpieniem i przywitaniem zgromadzonych uczestników przez Pana Jana Gogolewskiego – Prezesa ZRP, Wiceprzewodniczącego Rady Dialogu Społecznego.

Podczas spotkania omówiono istotne dla środowiska rzemieślniczego tematy m.in.:

  • Ocena przebiegu realizacji pierwszej edycji  rządowego programu „Polski  Inkubator Rzemiosła”,
  • Regulacje prawne dotyczące rzemiosła oraz dualnego kształcenia zawodowego,
  • Usprawnianie działalności sieci organizacji rzemiosła w zakresie wykonywania zadań ustawowych i statutowych mieszczących się w obszarach m.in. przygotowania zawodowego w rzemiośle, kwalifikacji zawodowych i dialogu społecznym,
  • Nowa perspektywa finansowa UE na lata 2021-2027 wobec potrzeby wzmocnienia potencjału partnerów społecznych - główne przewidywane obszary wsparcia w nowych programach dla partnerów społecznych, w tym organizacji rzemiosła,
  • Planowane działania na rzecz kształcenia zawodowego w Programie „Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027”,
  • Program Rozwoju Rzemiosła do 2025 r. – ogólne kierunki działań mających na celu rozwój i promocję rzemiosła, mikro, małej i średniej przedsiębiorczości, przyjęte przez  Kongres Rzemiosła Polskiego,
  • Działania organizacji rzemiosła wobec organów władzy, administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, sądów oraz związków zawodowych i organizacji pracowników, a także organizacji społecznych i gospodarczych w kraju i za granicą,
  • Przygotowanie organizacyjne do wdrożenia w 2022 r. zmiany ustawy o systemie oświaty, w tym nowe zadania izb rzemieślniczych i cechów w zakresie upowszechnienia zmian w sposobie organizacji egzaminów,
  • Współpraca z Ministerstwem Edukacji i Nauki w zakresie upowszechniania informacji i wdrażania zmian dotyczących organizacji w 2022 r. egzaminów zawodowych oraz funkcjonowania Systemu Informacji Oświatowej.

 

Ważne informacje:
Najnowsze artykuły:
związek rzemiosła polskiego
00-246 Warszawa
ul. Miodowa 14
Centrala
Tel.: 22 504 4 200
Fax: 22 831-96-10
E-mail: zrp@zrp.pl
o nasO ZRPStrukturaOrganyKomisjeUstawa o rzemiośleHistoria ZRPWarunki użytkowania
Działalność ZRPOświata zawodowaProjekt "Czas na staż"Nowa jakość egzaminówPodatki i sprawy gospodarczeUnia europejskaPolityka społecznaFundusze unijneRada duszpasterskaKonkursy i odznaczenia
KontaktPrezes ZRPDyrektor GeneralnyZespołyPraca
© Związek Rzemiosła Polskiego 2018