Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy

Ruszyła kolejna, 37. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy. Organizatorami konkursu są: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Gospodarki , Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Państwowa Inspekcja Pracy, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” , Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych.

Celem konkursu jest inspirowanie i upowszechnianie prac naukowo-badawczych oraz rozwiązań technicznych i organizacyjnych prowadzących do poprawy warunków pracy, jej bezpieczeństwa oraz ochrony człowieka w środowisku pracy – możliwie w największej liczbie zakładów i dla jak największej liczby pracowników – przez udoskonalanie stosowanych lub wprowadzanie nowych metod oceny zagrożeń i ryzyka zawodowego, nowych konstrukcji, technologii, urządzeń i materiałów oraz rozwiązań organizacyjnych.

 

Kategorie Konkursu:
Kategoria A: rozwiązania techniczne i organizacyjne zastosowane w praktyce.
Kategoria B: prace naukowo-badawcze z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii służące poprawie: warunków pracy, w tym bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia pracowników mające zastosowanie w praktyce.

 

Prace konkursowe będą przyjmowane do końca czerwca 2009 r.

 

Regulamin konkursu w załączniku.