Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy.

 

Celem konkursu jest inspirowanie i upowszechnianie prac naukowo-badawczych oraz rozwiązań technicznych i organizacyjnych prowadzących do poprawy warunków pracy. Konkurs ma za zadanie również promocję bezpieczeństwa oraz ochrony pracowników w środowisku pracy w możliwie jak największej liczbie zakładów.
Informacje na temat konkursu można uzyskać w sekretariacie Sądu Konkursowego – Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16, tel. (+48 22) 623 36 83, fax (+48 22) 623 32 64, e-mail: oinip@ciop.pl.

Termin składania opracowań: 30 czerwca 2010 roku.

Więcej informacji: LINK
Regulamin konkursu: LINK