Ogólnopolski Konkurs „Jakie znasz zawody?”.

Zachęcamy dzieci i młodzież do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie „Jakie znasz zawody?”. To już czwarta  edycja tego konkursu w Wielkopolsce,  a druga ogólnopolska.
 
Zadaniem konkursowym jest stworzenie rysunku, fotografii lub krótkiego filmu przedstawiającego wykonywanie wybranego zawodu rzemieślniczego. Prace powinny w ciekawy sposób przedstawiać zawód i koncentrować się na pozytywnych aspektach pracy.

Poznając różne zawody młodzież zdobywa wiedzę o życiu społecznym i gospodarczym oraz uczy się szacunku dla pracy innych. Rozwijanie zainteresowań artystycznych poprzez wykonanie rysunków, zdjęć czy filmów  wpłynie – zdaniem organizatorów – pozytywnie na kreatywność oraz umiejętność prezentowania własnych obserwacji i przemyśleń.

Celem konkursu jest kształtowanie pozytywnego wizerunku pracy zawodowej i  promowanie wiedzy o rynku pracy. Jego szczególną wartością jest wczesna edukacja o zawodach i propagowanie szacunku dla pracy.

Więcej informacji: LINK