Rzeczpospolita: Firmy wierzą w poprawę

„Ministerstwo Gospodarki opublikowało właśnie opinie szefów małych i średnich firm na temat trendów rozwojowych sektora do końca roku. Większość ma nadzieję, że najpoważniejsze spowolnienie mają już za sobą.”

„Co dziesiąty mikroprzedsiębiorca spodziewa się wzrostu przychodów. Także wśród właścicieli firm małych i średnich więcej ankietowanych liczy na wzrost przychodów niż ich spadek.”

„Wynik finansowy przedsiębiorstw w I półroczu jest bezpośrednim skutkiem osłabienia koniunktury gospodarczej. Najprawdopodobniej dlatego co czwarty przedsiębiorca uznał, że malejące obroty były największą dla nich barierą rozwojową.”

„– Firmy budowlane, które mają poważne problemy z zamówieniami, zwracają uwagę na to, że nagle na ich największych konkurentów wyrastają duże przedsiębiorstwa, a nie te z sektora małych i średnich – mówi Jerzy Bartnik, szef Związku Rzemiosła Polskiego. – Po raz pierwszy od wielu lat duże firmy stawały do przetargów, które ich do tej pory w ogóle nie interesowały, bo były za drobne. A teraz małymi kontraktami próbowały rekompensować sobie brak dużych zamówień. Bartnik zwraca uwagę, że sytuacja małych firm jest bardzo różna w zależności od branży i miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. – Najwięcej problemów miały firmy budowlane i przewozowe. W miarę dobrze trzymali się producenci żywności – mówi szef ZRP.”

Więcej: rp.pl

Aleksandra Fandrejewska

9.11.2009

LINK