Ogólne bezpieczeństwo produktów – konsultacje Komisji Europejskiej

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje społeczne dotyczące zmian prawnych w obszarze ogólnego bezpieczeństwa produktów.

Dyrektywa 2001/95/WE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów ma już prawie 10 lat. Jej przepisy dotyczą wszystkich nieżywnościowych produktów przeznaczonych dla konsumentów i odnoszą się do nich w zakresie, w jakim nie mają zastosowania przepisy bardziej szczegółowych regulacji, określających wymagania bezpieczeństwa.

Dyrektywa 2001/95/WE definiuje obowiązki producentów i dystrybutorów, reguluje działanie europejskiego systemu wymiany informacji RAPEX, a także określa środki, jakie władze krajowe mogą podjąć wobec produktów stwarzających zagrożenie.

Komisja Europejska zamierza wprowadzić zmiany w dyrektywie, które mają usprawnić działanie władz unijnych i krajowych w odniesieniu do produktów uznanych za niebezpieczne. W tym celu KE prowadzi konsultacje i zbiera opinie instytucji publicznych, przedsiębiorców i organizacji konsumenckich.

Kwestionariusze z pytaniami zostały zamieszczone na stronie Komisji Europejskiej (LINK).

Konsultacje realizowane będą do 30 lipca 2010 r.

Zachęcamy przedsiębiorców do udziału w konsultacjach – to punkt wyjścia do tego, aby zaproponowane przez Komisję Europejską zmiany w dyrektywie odzwierciedlały w zrównoważony sposób opinie wszystkich uczestników rynku, w tym przedsiębiorców.

Konsultacje realizowane są w j. angielskim.

W załączeniu informacja KE na temat konsultacji oraz dyrektywa 2001/95/WE w wersji polskojęzycznej.

Więcej informacji nt. kwestii ogólnego bezpieczeństwa produktów, w tym sposobu implementowania regulacji UE do prawa polskiego: LINK lub LINK.