Ogłoszenie

W związku z realizacją projektu „ Etyka a Biznes – społeczne aspekty podnoszenia potencjału przedsiębiorstw oraz pracowników” poszukujemy firmy, która w ramach prowadzonych działań promocyjnych podejmie się wykonania określonych poniżej prac i zagwarantuje ich najwyższą jakość:

 
Zakres prac:
 
– przygotowanie planu kampanii reklamowej obejmującej reklamę outdoorwą oraz telewizyjną (hasła przewodnie kampanii oraz sposób przekazu)
– zaprojektowanie billboardu reklamowego
– druk billboardu reklamowego
– realizacja kampanii outdoor w 5 miastach Polski: Kraków, Poznań, Katowice, Gdańsk, Warszawa (130 szt. wymiary 5x2m2)
– przygotowanie scenariusza pięciu spotów reklamowych (telewizyjnych)
– przygotowanie media planu
– realizacja spotów reklamowych (telewizyjnych) – emisja w stacji ogólnopolskiej
 
Wytyczne:
 
– grupa docelowa: osoby powyżej 18 roku życia zamieszkujący na stałe w Polsce
– przedsiębiorcy, pracownicy oraz działacze związkowi
– osoby zainteresowane tematem etyki w biznesie
– osoby nieświadome problemów wynikających z braku etyki w biznesie
– osoby poszkodowane brakiem podstawowej wiedzy z zakresu etyki i biznesu
 
Oferty współpracy należy przesyłać najpóźniej do dnia 30.09.2009 r., do godziny 17:00 na adres: biuro@etykaibiznes.eu
 
Oferta współpracy powinna zawierać:
 
– kosztorys obejmujący realizację powyższych zadań z uwzględnieniem czasu emisji  zarówno spotów TV jak i publikacji billboardów (za minutę emisji i miesiąc wynajmu powierzchni reklamowej);
– harmonogram pracy;
– prezentację firmy wraz z portfolio wykonanych dotychczas kampanii reklamowych;
  
Kryteria wyboru partnerów:

– Złożenie zgłoszenia w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu

– Doświadczenie w realizacji podobnych projektów

– Jakość planowanego wspólnego przedsięwzięcia

– Cena

 

Oferty przesłane po wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane.
Szczegółowe informacje na temat projektu : Biuro projektu ul. Wiejska 7/18, 00-418 Warszawa; tel. 022 628 60 52; www.etykaibiznes.eu