Wspólna europejska waluta w obliczu globalizacji i kryzysu ekonomicznego.