Zaufanie podstawą dobrego dialogu

Pierwsze szkolenie warsztatowe z zadania 3 Projektu realizowanego przez Związek Rzemiosła Polskiego pt. „Skuteczni eksperci = efektywny dialog” odbyło się 24 września 2009 r. w Cechu Rzemiosł Różnych w Koszalinie w województwie zachodniopomorskim. W szkoleniach w sumie weźmie udział 240 uczestników i będą one przeprowadzone w we wszystkich 16 województwach.

 

Tematyka szkolenia skoncentrowana była wokół działań WKDS woj. zachodniopomorskiego i udziału w tym gremium członków ZRP, roli wojewodów w pracach dialogu społecznego, Powiatowych Urzędów Pracy i ich współpracy w dialogu społecznym, wymiany obszarów tematycznych, które mogłyby być przedmiotem prac w Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych, roli partnerów społecznych w procesie podejmowania decyzji oraz zawierania lokalnych partnerstw społecznych.

Uczestnicy z dużym zaangażowaniem włączali się analizowanie omawianych zagadnień. Zwracali uwagę na brak jasnych przepisów dotyczących uznawania Izb i Cechów zrzeszonych w Związku Rzemiosła Polskiego jako organizacji pracodawców. Zastanawiali się nad możliwością powiązania różnych szczebli dialogu społecznego, aby uczynić go bardziej efektywnym.

 

Sporo uwagi poświęcono także barierom, jakie stoją na drodze do zawierania partnerstw na poziomie lokalnym. Te bariery to m.in. brak potencjału wiedzy, poszanowania wzajemnego zaufania, obawa przed utrata wpływów władzy publicznej, ograniczona wiedza o problemach lokalnych, brak zaufania do władzy lokalnej oraz uciekanie od problemów mikro firm.

 

Szkolenie zostało ocenione bardzo pozytywnie, a zdobyta wiedza wpłynie na poprawę dialogu partnerskiego na forum regionalnym.