Odwołanie Ogólnopolskiego Konkurs Wiedzy o Zasadach BHP „Bezpiecznie od startu”

Komunikat w sprawie odwołania prac związanych z organizacją Konkursu  BHP  „Bezpiecznie od Startu”, którego finał zaplanowano w Warszawie w dn.  20 maja 2020 r.

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do wcześniejszych informacji z przykrością informujemy, że planowana XX edycja Konkursu nie odbędzie się w zaplanowanych terminach.

Ustalenie to wynika z trwającej pandemii koronawirusa, która zmusiła do zastosowania szeregu ograniczeń, aby zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania. Z oczywistych więc względów nie mogą być, w najbliższym czasie, organizowane eliminacje regionalne, które kończyłby finał w Warszawie. Sytuacja nadzwyczajna zmusza do podjęcia decyzji stawiającej zdrowie i bezpieczeństwo młodzieży, a także wszystkich innych osób zaangażowanych organizacyjnie, na pierwszym miejscu.

Informujemy też, że w dogodnych już warunkach, wspólnie z Państwową Inspekcją Pracy podejmiemy prace organizacyjne, jednakże należy zakładać, że w tym roku Konkurs nie odbędzie się.