Odważne działania w celu zapewnienia MŚP dostępu do energii po przystępnych cenach

SMEunited przed spotkaniem ministrów ds. energii UE przypomina, że ​​coraz więcej MŚP jest zagrożonych upadkiem z powodu rosnących kosztów energii. Wzywamy UE i jej państwa członkowskie do zapewnienia MŚP dostępu do energii po przystępnych cenach oraz do wykorzystania wszelkich możliwych środków w celu zwiększenia dostaw energii.

Nawet jeśli wiele MŚP nadal czerpie zyski z kontraktów energetycznych o stałej cenie, umowy te stopniowo dobiegają końca. Wiele organizacji członkowskich z SMEunited już wskazuje, że coraz więcej MŚP boryka się ze skutkami kryzysu energetycznego i coraz częściej pada ofiarą ogromnych podwyżek cen (do 200-500%). Przedsiębiorcy ci muszą zdecydować, czy kontynuować pracę ze stratą, czy wstrzymać działalność.

Państwa członkowskie w niektórych przypadkach podjęły środki, między innymi wsparcie płynności, dla MŚP w oparciu o ramy pomocy państwa w sytuacji kryzysowej. Wzywamy państwa członkowskie, które tego nie zrobiły, do oceny potrzeb i wprowadzenia odpowiednich środków. Co więcej, nie są one wystarczające, aby zapewnić przetrwanie MŚP, które najbardziej ucierpiały z powodu rosnących cen energii.

Z tego powodu SMEunited i jego krajowe organizacje MŚP zwracają się o podjęcie odważnych środków na poziomie krajowym i europejskim, aby zapewnić MŚP dostęp do energii po przystępnych cenach, jednocześnie zachęcając do efektywności energetycznej, stosowania środków oszczędzania energii i przechodzenia na odnawialne źródła energii.

Jedną z opcji, która jest również rozważana w niektórych państwach członkowskich, mogłoby być zapewnienie MŚP i gospodarstwom domowym energii elektrycznej i gazu po cenach sprzed wojny dla 80% ich zużycia w 2021 r. Za pozostałe zużycie należy płacić ceny rynkowe, co stanowi zachętę do poprawy efektywności energetycznej i oszczędzania energii. Model ten wymaga specjalnego rozwiązania dla nowych firm, które nie mają historii zużycia. Taki środek wsparcia mógłby być finansowany przez pułapy cenowe dla niemarginalnych producentów energii lub przez opodatkowanie nadzwyczajnych zysków.

SMEunited popiera również inne opcje, takie jak grupowy zakup gazu, zmniejszenie opłat i podatków do minimalnego poziomu oraz zmniejszenie zużycia energii (gazu i elektryczności). Jednocześnie SMEunited ma obawy co do ogólnej regulacji cen i jakiejkolwiek ingerencji w rynek hurtowy.

Aby wspierać MŚP na ich drodze do efektywnego wykorzystania energii i transformacji energetycznej, organizacje MŚP na poziomie krajowym muszą dysponować dostosowaną zdolnością do udzielania wskazówek swoim członkom.

Artykuł źródłowy SMEunited

 

Image by wirestock on Freepik