Bezpłatna pomoc techniczna wspierająca MŚP w transformacji energetycznej

Gwałtownie rosnące koszty energii stanowią niezwykłe wyzwanie dla przedsiębiorstw, zwłaszcza dla MŚP. Krótkoterminowym działaniom mającym na celu złagodzenie natychmiastowych skutków muszą towarzyszyć wskazówki dla MŚP w dłuższej perspektywie. MŚP, które chcą dowiedzieć się więcej na temat przejścia na alternatywne źródła energii, mogą ubiegać się o bezpłatną pomoc techniczną w ramach Porozumienia Przedsiębiorstw na Rzecz Klimatu i Energii (CCCE).

Wszystkie MŚP, grupy MŚP, władze i podmioty wspomagające (np. stowarzyszenia i sieci biznesowe, firmy świadczące usługi energetyczne itp.) z Chorwacji, Finlandii, Włoch, Holandii i Polski mogą ubiegać się o bezpłatną pomoc w zakresie dekarbonizacji w ramach programu CCCE.

Wybrani wnioskodawcy skorzystają z bezpłatnej, dostosowanej do potrzeb pomocy technicznej, takiej jak: audyt energetyczny, mechanizmy finansowania i finansowania oraz ocena technologii odpowiednich dla ich działalności.

Ponadto uczestnicy uzyskają dostęp do szerokiej gamy dokumentów z wytycznymi, jak opracować plan czystej energii, przeprowadzić inwentaryzację emisji lub wdrożyć dokładny proces monitorowania i raportowania.

Złóż wniosek przed 30 września za pośrednictwem tego formularza

Przeczytaj więcej o procesie aplikacji tutaj

Przeczytaj informacje w języku polskim

 

Artykuł źródłowy SMEunited