Od nowego roku e-dotacje tylko przez Internet

Przedsiębiorców, którzy będą chcieli skorzystać z dotacji z działania 8.1 i 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka czekają zmiany.

 

Otóż od 2011 roku wnioski na e-dotacje będą przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną, czyli przez Internet. Tą samą drogą będą też mogli kontrolować losy swojego wniosku. Zgodnie z przygotowywanym systemem każdy przedsiębiorca otrzyma swoje konto i po zalogowaniu będzie mógł np. sprawdzić czy wniosek przesłany elektronicznie został zaopiniowany pozytywnie czy tez wymaga uzupełnienia.

 

Korzyści z takiego rozwiązania wyniosą obydwie strony. PARP zawiadujący Programem będzie miał możliwość monitorowania beneficjentów, a aplikanci mogą obserwować postęp rozliczeń poszczególnych transz projektu.

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest na etapie wyboru wykonawcy odpowiedniego oprogramowania.