XVIII Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Piekarz

Na Podkarpaciu zakończył się etap wojewódzki Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Piekarz. Zmagania konkursowe odbywają się na trzech etapach: szkolnym, wojewódzkim i ogólnopolskim.

Temat przewodni tegorocznej edycji turnieju to „Moja mała ojczyzna”. Konkurs obejmuje wiadomości teoretyczne i umiejętności praktyczne w zakresie przedmiotów zawodowych poszerzone o literaturę zawodową w oparciu o obowiązujący program nauczania w zawodzie „piekarz” -741 [02], wyszczególniający takie przedmioty jak: produkcja piekarska, wyposażenie techniczne piekarni, zajęcia praktyczne (formowanie ciasta, przygotowanie do wypieku oraz wypiek).

Część teoretyczna turnieju odbyła się w  siedzibie Zespołu Szkół Spożywczych im. dr Tadeusza Rylskiego w Rzeszowie, a część praktyczna w Zakładzie Cukierniczo-Piekarniczym „IZA” Izabeli Szczęch przy ul. Pułaskiego 1a w Rzeszowie.

Uczestnikami turnieju byli uczniowie 4 szkół zasadniczych z Podkarpacia: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2            w Krośnie, Zespołu Szkół Nr 4 w Dębicy oraz Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie.

Prezentację wypieków oceniali oprócz przedstawicieli Zespołu Szkół Spożywczych uczestniczyli także Prezes Zarządu Izby Rzemieślniczej Adam Sasiela i Dyrektor Ośrodka Szkolenia Rzemiosła Józef Lachcik.

Tomasz Czechowicz – uczeń I klasy z Zespołu Szkół  Spożywczych w Rzeszowie, który praktycznie szkoli się w Piekarni „U Duszy” Wojciecha Duszy w Hyżnem został najlepszym piekarzem w części teoretycznej i w klasyfikacji łącznej, która obejmowała część praktyczną i teoretyczną oraz stanowiła eliminację do etapu ogólnopolskiego, który zostanie przeprowadzony na wiosnę 2013 roku we Wrocławiu.

Zdjęcia z turnieju: LINK