IV Posiedzenie Podkomitetu ds. Rozwoju Partnerstwa Komitetu Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020

11 marca 2024 w Warszawie miało miejsce czwarte posiedzenie Podkomitetu ds. Rozwoju Partnerstwa Komitetu Umowy Partnerstwa na lata 2021-202. Związek Rzemiosła Polskiego reprezentował Pan Norbert Pruszanowski – Dyrektor Zespołu Rozwoju i Komunikacji, członek Komitetu z ramienia ZRP.

Podczas posiedzenia Podkomitetu omówiono m.in. następujące zagadnienia:

– kwestię interpretacji tzw. konfliktu interesów w regulaminach komitetów monitorujących i wymagań w tym zakresie Komisji Europejskiej, które spowodowały szereg niejasności i obaw ze strony ogromnej rzeszy członków komitetów monitorujących

– stan wdrażania wsparcia dla członków komitetów monitorujących z komponentu pomocy technicznej w programach krajowych i regionalnych

– wytyczne dotyczące realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021–2027

– monitorowanie zasady partnerstwa ze szczególnym uwzględnieniem budowania potencjału partnerów spoza administracji