Ochrona informacji poufnych w firmie

W związku z nowelizacją ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w której zawarta będzie nowa definicja tajemnicy przedsiębiorstwa, firmy muszą wprowadzić zmiany w dokumentach wewnętrznych.

Bardziej rygorystyczne wymagania dotyczące ochrony informacji poufnych związane są z dostosowaniem polskich przepisów do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 8 czerwca 2016 r. Nowe standardy ochrony informacji poufnych mają na celu ochronę pracodawców przed bezprawnym zdobywaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem informacji przez obecnych lub byłych pracowników.

Pracodawcy będą musieli w dokumentach wewnętrznych firmy sprecyzować, jakie informacje na temat przedsiębiorstwa objęte są tajemnicą, a także dokładnie opisać zasady zachowania jej przez pracowników. Zmiany obejmą również umowy z pracownikami, zwłaszcza tymi, którzy bezpośrednio pracują z informacjami, których ujawnienie naraża przedsiębiorstwo na straty.

Link: http://prawobiznesu.com/nowelizacja-ustawy-o-zwalczaniu-nieuczciwej-konkurencji/

(Grafika: Google)