Interaktywne warsztaty EREK

22 października Europejskie Centrum Wiedzy na temat Efektywnego Wykorzystania Zasobów (EREK) organizuje w Wiedniu warsztaty poświęcone małym i średnim przedsiębiorstwom oraz efektywnemu gospodarowaniu zasobami.

Interaktywne warsztaty będą dotyczyły zagadnień związanych z zarządzaniem klastrami, usługami wsparcia korporacyjnego, praktykami zarządzania środowiskiem oraz narzędziami służącymi poprawie efektywnego wykorzystania zasobów i cykliczności w przedsiębiorstwie.

Celem warsztatów jest stworzenie przestrzeni do nawiązania kontaktów i angażowania organizacji klastrów w EREK i działań związanych z gospodarką obiegu zamkniętego, a także podniesienie świadomości i umożliwienie organizacjom klastrowym oferowania usług i narzędzi wspierających efektywność wykorzystania zasobów w działalności danego sektora, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w gospodarce obiegowej oraz budowanie świadomości efektywnego gospodarowania zasobami.

Główną grupę uczestników stanowią europejskie organizacje klastrów, które chciałyby oferować usługi wspierające efektywne gospodarowanie zasobami, a także organizacje wspierające biznes i specjalistów zaangażowanych w efektywną gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Gospodarzami wydarzenia są Business Upper Austria  i  Interreg-Project „Moveco”.

Link: https://www.resourceefficient.eu/en/event/erek-austria-workshop-22nd-october-lets-help-smes-go-circular

(Grafika: Google)