Obrona Konstytucji Biznesu – 2 336 spraw Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w 2019 r.

Podczas konferencji prasowej w dniu 19 lutego br. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców podsumował 2019 r.: Działaliśmy skutecznie, rozważanie gospodarując budżetem. W ubiegłym roku do Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców wpłynęło łącznie 2 336 spraw merytorycznych.

2 336 spraw zostało podjętych w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w 2019 roku. Zostały one podzielone między biuro w Warszawie (1 373) oraz cztery Oddziały Terenowe (963). Oprócz interwencji w sprawach, w których w ocenie Rzecznika doszło do naruszenia Konstytucji Biznesu, Rzecznik zaopiniował 264 projekty ustaw na etapie rządowym, 140 projekty ustaw na etapie parlamentarnym i 46 projektów ustaw samorządowych. Było to możliwe dzięki zaangażowaniu 46 pracowników Biura Rzecznika MŚP.

– Działaliśmy profesjonalnie, skutecznie i na co zwracam szczególną uwagę – oszczędnie, wykorzystując niespełna połowę budżetu. Mam nadzieję, że z roku na rok liczba przypadków ignorowania przez urzędników zasad Konstytucji Biznesu będzie coraz mniejsza i nasz zespół będzie się mógł koncentrować na działaniach zmierzających do poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze MŚP – mówi Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. – Będę twardo i konsekwentnie bronił postanowień Konstytucji Biznesu. 2 336 spraw z 2019 roku to dopiero początek.

W 2020 roku Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wyznaczył 9 nowych priorytetów:

  • Mały ZUS (bez limitu przychodowego 10 tys. zł, likwidacja 3/5)
  • Płaca minimalna – ½ średniej pensji
  • Sprawa w sądzie gospodarczym – nie dłużej niż 6 miesięcy
  • Rada odwoławcza z udziałem przedstawicieli MF i przedsiębiorców (tylko utrzymanie, zmiana lub uchylenie decyzji przez Izbę Administracji Skarbowej, bez ponownego rozpatrzenia)
  • Odpowiedzialność dyscyplinarna (system nagradzania i karania urzędników)
  • Kontrole przedsiębiorców bez wyłączeń ustawowych
  • Ograniczenie praktyki nadużywania tymczasowych aresztowań dla przedsiębiorców (w tym aresztów wydobywczych)
  • Brak nowych obowiązków dla mikroprzedsiębiorców

Źródło: Biuro Rzecznika MŚP