Fundusze Norweskie w PARP – 100 mln euro na rozwój przez innowacje

Małe i średnie firmy oraz mikroprzedsiębiorstwa, które prowadzą działalność w Polsce, mogą starać się nawet o 2 mln euro na opracowanie i wdrożenie innowacji w programie finansowanym ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Wnioski można składać poprzez stronę PARP do 31 marca br.

Celem programu „Rozwój przedsiębiorczości i innowacje” jest poprawa konkurencyjności polskiego sektora MŚP przez podnoszenie innowacyjności oraz wzmocnienie współpracy pomiędzy firmami z Polski i Norwegii.

O wsparcie finansowe będzie można starać się w konkursach z obszarów:

  • technologie przyjazne środowisku
  • innowacje w obszarze wód morskich i śródlądowych
  • technologie poprawiające jakość życia

Wysokość dofinansowania może wynieść 70 proc. kosztów kwalifikowanych projektu (maks. 2 mln euro).

W programie przewidziano osobną pulę środków na realizację projektów przez firmy, których właścicielkami są kobiety lub takie, w których kobieta jest co najmniej współwłaścicielką i bierze udział w procesie decyzyjnym w przedsiębiorstwie. („Schemat małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet” pozwala uzyskać do 200 tys. euro (maks. 85 proc. kosztów kwalifikowanych) na realizację innowacyjnych projektów przez przedsiębiorcze kobiety.

Partnerstwo z podmiotami z Norwegii – państwa-darczyńcy – jest bardzo ważnym elementem Programu. Wszystkie projekty partnerskie będą premiowane dodatkowymi punktami podczas oceny wniosków o udzielenie grantu.

Więcej informacji: www.parp.gov.pl/funduszenorweskie.

Źródło: PARP