Komunikat o wynikach postępowania konkurencyjnego

Komunikat o wynikach postępowania konkurencyjnego z wyboru trenerów do prowadzenia szkolenia dla członków komisji egzaminacyjnych izb rzemieślniczych w ramach projektu „Nowa jakość zawodowych egzaminów w rzemiośle – Etap II”.

W ramach projektu „Nowa jakość zawodowych egzaminów w rzemiośle – Etap II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Związek Rzemiosła Polskiego ogłosił w dniu 03 lutego 2020 r. nabór na trenerów, których zadaniem będzie przygotowanie merytoryczne i przeprowadzenie jednego szkolenia dla 25 członków komisji egzaminacyjnych izb rzemieślniczych w Warszawie w terminie 09-10.03.2020 r. Nabór został przeprowadzony dla w dniach 03 do 12 lutego 2020 r.

Pełną informację o naborze wraz z Formularzem oferty i załącznikami (3 oświadczenia) zamieszczono na stronie www.zrp.pl  i na Platformie projektu www.ewr.zrp.pl – w standardzie WCAG 2.0.

Ogłoszenie również opublikowano na portalu Bazy Konkurencyjności pod linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1230574

Dodatkowo Związek Rzemiosła Polskiego  wysłał zapytanie ofertowe do następujących potencjalnych wykonawców:

  1. Agnieszka Harasim
  2. Iwona Derda
  3. Piotr Prędota
  4. Grażyna Dębicka-Ozorkiewicz
  5. Jacek Hordejuk
  6. Tomasz Wika

Termin nadsyłania zgłoszeń wyznaczono na dzień 12.02.2020 r. (pocztą tradycyjną do godz. 16.00, pocztą elektroniczną do 23.59). W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze w wyznaczonym terminie uzyskano (dostarczono osobiście do sekretariatu ZRP, ul. Miodowa 14):

  • 2 zgłoszenia do pełnienia funkcji trenera, tj. pani Iwony Derdy oraz pana Piotra Prędoty.

W dniu  13 lutego 2020 r. Komisja Oceniająca, w składzie:

  • Jolanta Kosakowska – Ekspert  współpracy z członkami komisji egzaminacyjnych (BP)
  • Renata Lewicka – specjalista ds. organizacyjnych (BP)
  • Maciej Danisz – specjalista ds. Platformy EWR (BP)

dokonała otwarcia ofert. Przed przystąpieniem do ocen członkowie Komisji Oceniającej poświadczyli brak powiązań osobowo-kapitałowych pomiędzy osobami, które złożyły oferty, a  członkami tej Komisji. Komisja dokonała oceny ofert w 2 etapach: formalnej i merytorycznej.

Wyniki: https://bit.ly/3c7jtcy