Raport o sytuacji mikro, małych i średnich firm w roku 2018

Bank Pekao już po raz dziewiąty opublikował raport o sytuacji polskich przedsiębiorców. W 2018 roku w badaniu do grona mikro i małych firm dołączyły średnie firmy, zatrudniające do 249 pracowników. Łącznie przebadano ponad 7500 przedsiębiorców.

Raport jest bieżącą analizą sektora MŚP i uwzględnia trendy, potrzeby, oczekiwania, a  przede wszystkim sytuację finansową polskich przedsiębiorców. Obok szczegółowej diagnozy firm znaleźć w nim można także porady, jakich używać dostępnych narzędzi, by jak najkorzystniej prowadzić działalność i poszukiwać nowych dróg rozwoju.

W badaniu wzięto pod uwagę:

  • nastroje polskich firm
  • ocenę sytuacji gospodarczej
  • sytuację finansową
  • zatrudnienie
  • dostępność zewnętrznego dofinansowania

Tematem specjalnym raportu był eksport, dlatego jego duża część została poświęcona ekspansji zagranicznej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Jak wynika z raportu polskie firmy z sektora MŚP chętniej inwestują w swoją działalność, a ich działania związane z rozwojem odznaczają się większą odwagą niż w poprzednich latach. Dotyczy to także eksportu. Choć odsetek firm, które eksportują produkty i usługi na rynki zagraniczne jest mniejszy niż w 2017 roku, to według Jakuba Fulary, Dyrektora Biura Funduszy UE i Programów Publicznych w Banku Pekao SA, eksport nadal jest bardzo opłacalny, ponieważ znacznie zwiększa przychody firm.

Głównym kierunkiem ekspansji polskich przedsiębiorców są Niemcy. Aż 54 proc. firm właśnie tam kieruje swoje produkty i usługi. Na drugim miejscu jest Wielka Brytania – 19 proc. i Francja – 14 proc. Jak powiedział prof. Marek Wróblewski, Stały Przedstawiciel RP przy Światowej Organizacji Handlu (WTO), udział polskiego eksportu w ocenie globalnej jest więcej niż zadowalający. Na ponad 160 państw członkowskich WTO Polska znajduje się na 22 miejscu pod względem eksportu produktów oraz 25 pod względem eksportu usług. Jest to imponujący wynik, jeżeli weźmie się pod uwagę silny wzrost konkurencyjności w eksporcie. Jak zauważył prof. Wróblewski, znacznie wzrasta w nim udział rynków rozwijających się, co odbywa się kosztem krajów już rozwiniętych.

Karolina Wawrzyniak, Dyrektor Departamentu Zagranicznych Ekspansji Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, nadzorująca Amerykę Północną, Azję, Australię i Afrykę, przyznała, że jest duża potrzeba zrównania konkurencyjności polskich firm na rynku światowym. Jednym z najważniejszych elementów tego procesu jest finansowanie eksportu mikro i małych przedsiębiorstw, a także edukacja, aby polscy przedsiębiorcy mieli wiedzę i narzędzia, które pomogą im rozszerzyć swoją działalność o współpracę zagraniczną. Jak przyznała, PAIH zachęca głównie do ekspansji na dalekie kraje, a jedną z form wsparcia przedsiębiorców jest niwelowanie ryzyka eksportu do krajów poza Unią Europejską. Chętnych do eksportu do Afryki, Azji i Ameryki jest coraz więcej. „Jestem dumna, że polskie firmy innowacyjne są widoczne na światowym rynku” – podsumowała przedstawicielka PAIH-u.

—————————————–

W pełni interaktywny Raport o sytuacji mikro, małych i średnich firm w roku 2018 jest dostępny pod adresem: www.pekao.com.pl/raport-msp