Obchody Jubileuszu 50-lecia powstania Izby Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie

26 maja br. odbyły się obchody Jubileuszu 50-lecia powstania Izby Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie, które poprzedził zjazd Delegatów Izby.

Udział w uroczystości wzięli Rzemieślnicy – przedstawiciele organizacji zrzeszonych Izbie Rzemieślniczej MKiP, Wiceprezes Związku Rzemiosła Polskiego – Pan Zdzisław Siwiński, przedstawiciele władz oraz instytucji współpracujących z Izbą, Seniorzy Rzemiosła Mazowsza, Kurpi i Podlasia, pracownicy Izby oraz organizacji rzemieślniczych.

Obchody jubileuszu rozpoczęło uroczyste wprowadzenie pocztu sztandarowego oraz Hymn Państwowy.

Prezes Izby Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia oraz Członek Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego – Pan Włodzimierz Ostrowski, wygłosił okolicznościowe przemówienie, w którym podkreślił, że „środowisko rzemieślnicze na przestrzeni dziejów zawsze reprezentowało jedność społeczno – zawodową i dążenie do samorządności, stąd płynęła jego siła i społeczna użyteczność. Dzisiaj jak nigdy dotąd potrzebna jest konsolidacja środowiska rzemieślniczego dla jego obrony i stworzenia perspektyw rozwoju.”

Z okazji Jubileuszu 50-lecia Izba Rzemieślnicza MKiP przyznała odznaczenia, w tym najwyższe odznaczenie w Rzemiośle Szabla im. Jana Kilińskiego, najbardziej zasłużonym działaczom samorządu rzemiosła, gościom i pracownikom organizacji rzemieślniczych.

Gościom z zaproszonych instytucji współpracujących z Izbą Rzemieślniczą Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie zostały wręczone okolicznościowe medale, natomiast przedstawiciele zrzeszonych w Izbie organizacji odebrali okolicznościowe statuetki.

Z ramienia Marszałka Województwa Mazowieckiego uczestniczył i przekazał Dyplom gratulacyjny Dariusz Stopa – Dyrektor Delegatury w Siedlcach.

Więcej informacji o wydarzeniu oraz fotorelację z Jubileuszu znajdą Państwo na stronie internetowej Izby Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie (link)