Konsultacje społeczne dokumentacji naboru „Akademia HR”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej dla Działania 01.03 Kadry nowoczesnej gospodarki w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) zaprasza do zgłaszania uwag do projektu Regulaminu wyboru projektów wraz z załącznikami w konkursie „Akademia HR”. Kryteria naboru zostały przyjęte na ostatnim posiedzeniu KM FERS.

Przedmiotem planowanego naboru jest wybór i dofinansowanie projektów, których realizacja przyczyni się do przygotowania pracodawców do wprowadzenia i zarządzania zmianą w firmie związaną m.in. ze starzeniem się społeczeństwa czy zróżnicowaniem sposobu świadczenia pracy. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki realizacji projektów, w ramach których przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z dofinansowania usług rozwojowych odpowiadających na zidentyfikowane potrzeby w ww. zakresie, zgodnych z Opisem kompetencji kadr w obszarze HR, stanowiącym załącznik do Regulaminu wyboru projektów.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacji dokumentacji, która znajduje się pod adresem: https://fers.parp.gov.pl/component/content/article/84351:konsultacje-spoleczne-dokumentacji-naboru-akademia-hr

Uwagi do dokumentacji konkursowej można zgłaszać w terminie 1-7 czerwca 2023 r. w wersji elektronicznej, przesyłając wypełniony formularz na adres: katarzyna_karpinska@parp.gov.pl