Spotkanie ws. zatrudniania cudzoziemców

Jutro o godzinie 11:00 w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców odbędzie się spotkanie w sprawie zatrudniania cudzoziemców, na które zostali zaproszeni przedstawiciele ministerstw: Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Spraw Zagranicznych, Rozwoju oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Spotkanie jest kontynuacją Okrągłego Stołu, zorganizowanego we wrześniu 2019 r. przez Izbę Przemysłowo – Handlową w Krakowie przy współpracy Miasta Krakowa. Efektem prac było Memorandum w sprawie zatrudniania cudzoziemców, którego sygnatariuszami zostali szefowie organizacji przedsiębiorców i pracodawców oraz międzynarodowych izb gospodarczych, a także prezydenci największych polskich miast. Memorandum trafiło do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Zważywszy na duże znaczenie kwestii zatrudniania cudzoziemców dla rozwoju gospodarczego kraju, w tym także dla małych i średnich przedsiębiorców, celem spotkania w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców będzie omówienie sposobów i harmonogramu realizacji wniosków zawartych w Memorandum.

Transmisja na żywo odbędzie się na profilu na Facebooku Biura Rzecznika MŚP: https://www.facebook.com/BiuroRzecznikaMSP/