Konferencja „Fuzje i przejęcia w Niemczech szansą na ekspansję polskich firm”

„Fuzje i przejęcia w Niemczech szansą na ekspansję polskich firm” – konferencję pod takim tytułem organizuje Ministerstwo Rozwoju wspólnie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Wydarzenie odbędzie się 11 marca 2020 r. i wezmą w nim udział m.in. eksperci Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej oraz PAIH.

Do udziału w wydarzeniu zaproszeni są przedsiębiorcy zainteresowani rozwojem ekspansji na rynek niemiecki. Szczególnie poprzez wykorzystanie możliwości, jakie dają fuzje i przejęcia. W czasie konferencji przedstawione zostaną instrumenty wsparcia inwestycji, zarówno ze strony polskiej, jak i niemieckiej, a także praktyczne informacje dotyczące działalności na niemieckim rynku. Uczestnikami spotkania będą również przedstawiciele polskich firm, które działają w Niemczech. Podzielą się oni swoimi doświadczeniami w kwestii fuzji i przejęć na rynku niemieckim.

Liczba miejsc ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Konferencja odbędzie się w sali pod kopułą w gmachu Ministerstwa Rozwoju przy Placu Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie w godz. 11.00 – 14.30.

Więcej na: https://bit.ly/32seXk4