O subwencji dla szkół branżowych

Na obradach WRDS w Kielcach jednogłośnie uchwalono stanowisko w sprawie rekomendacji na rzecz przyjęcia zmian w subwencji oświatowej, wynikającej z rozporządzenia ministra edukacji w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2019 r.

Rada zwróciła uwagę na niską subwencję oświatową dla uczniów branżowych szkół I stopnia, będących młodocianymi pracownikami, którzy realizują praktyczną naukę zawodu u pracodawcy.

„Szkoły branżowe, które przyjmują uczniów i kierują ich na praktyczną naukę we własnych warsztatach otrzymują subwencję wskaźnikiem 0,24. Tego typu szkoła przyjmując ucznia, który praktyczną naukę zawodu realizuje u pracodawcy, otrzymuje subwencję wskaźnikiem 0,08. Z tego wynika, że szkoły branżowe z punktu widzenia ekonomicznego nie są zainteresowane przyjmowaniem uczniów odbywających praktyczną naukę u pracodawcy” – podsumował przedstawiciel Związku Rzemiosła Polskiego.

Źródło: „Dialog w centrum i regionach” Nr 6/2019