Odszedł Grzegorz Depta

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że zmarł

śp. Grzegorz Depta

członek Stowarzyszenia Młynarzy RP,
członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Młynarzy RP 
w latach 2001-2019
Prezes Firmy Interchemall Zespół Młynów Jelonki Sp. z o.o.

Rodzinie Zmarłego
przekazujemy wyrazy głębokiego współczucia

Prezes Związku Rzemiosła Polskiego
wraz z Zarządem i pracownikami ZRP