O dualnym kształceniu zawodowym w rzemiośle w dyskusji między ZRP a MEN

19 czerwca 2024 w siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej miało miejsce spotkanie przedstawicieli Związku Rzemiosła Polskiego z Panem Henrykiem Kiepurą, sekretarzem Stanu MEN.

W spotkaniu udział wzięli: Jan Gogolewski – Prezes Związku Rzemiosła Polskiego, Jan Klimek Wiceprezes ZRP, Zbigniew Marchwiak – Wiceprezes ZRPTadeusz Szewczyk – Członek Zarządu ZRP, Agnieszka Harasim – Dyrektor Izby Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie oraz  Justyna Kądziela – Zastępca Dyrektora Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej w Biurze ZRP.

Podczas spotkania dyskutowano o wyzwaniach, potrzebach i problemach rzemiosła – jego organizacji i rzemieślnikach. Wśród dominujących tematów znalazły się: przygotowanie zawodowe w rzemiośle, promocja rzemiosła i szkolnictwa branżowego, instrumenty wsparcia rzemiosła i realizacji zadań w obszarze oświaty zawodowej, jak również Standardy Ochrony Małoletnich dla sieci organizacji rzemiosła w związku z nowelizacją przepisów ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich. Część z nich omówiono w kontekście projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu deregulacji prawa gospodarczego i administracyjnego oraz doskonalenia zasad opracowywania prawa gospodarczego.

Minister poznał przy tym formy i realia współpracy sieci organizacji rzemiosła z władzami samorządowymi i instytucjami rynku pracy.

Liczymy, że rozpoczęty tym spotkaniem kolejny rozdział dialogu Ministerstwa Edukacji Narodowej ze Związkiem Rzemiosła Polskiego przyniesie wymierne i pożądane przez naszych członków efekty w obszarze kształcenia zawodowego.