Wsparcie dla organizacji przedsiębiorców w pracach międzynarodowych grup lub organizacji branżowych

Informujemy, że Ministerstwo Rozwoju i Technologii uruchomiło kolejną edycję konkursu pt „Wsparcie udziału organizacji przedsiębiorców w pracach międzynarodowych grup lub organizacji branżowych” skierowanego do organizacji zrzeszających polskie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Dzięki dofinansowaniu, więcej przedstawicieli polskich mikro, małych i średnich firm może brać udział w spotkaniach światowych organizacji przedsiębiorców, by reprezentować interesy polskich przedsiębiorców. To szansa na wymianę doświadczeń, upowszechnianie osiągnięć polskich firm oraz wsparcie integracji przedsiębiorców na światowym rynku. Wsparcie polega na dofinansowaniu kosztów poniesionych przez organizacje przedsiębiorców na opłacenie składek członkowskich wynikających z przynależności do międzynarodowych grup lub organizacji branżowych.

Maksymalna kwota dotacji może wynieść do 100% składki, jednak nie więcej niż 60 tys. zł. w przypadku opłacania jednej składki lub nie więcej niż 80 tys. zł. w przypadku opłacania dwóch lub więcej składek.

Wniosek należy złożyć do 28 czerwca br. w wersji elektronicznej, podpisanej podpisem elektronicznym, i wysłać poprzez e-PUAP na adres skrytki Ministerstwa Rozwoju i Technologii:

/MRPiT/SkrytkaESP we wskazanym terminie.

W tytule należy napisać: DRI, Wniosek – projekt składkowy 2024 r.

Więcej informacji https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/dotacje-dla-organizacji-przedsiebiorcow