NOWY WĄTEK W PANELU – PIT 17 PROC.

Projekt ustawy o zmieniająca ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Rząd skierował do Sejmu ustawę zmieniającą ustawę o podatku dochodowym do osób fizycznych. Głównym celem zaproponowanych zmian jest zmniejszenie obciążeń fiskalnych podatników podatku dochodowego od osób fizycznych poprzez ponad dwukrotne podwyższenie kosztów pracowniczych.

W stosunku do obecnie obowiązujących przepisów ustawy PIT projekt przewiduje również obniżenie najniższej stawki podatku, o której mowa w skali podatkowej, z 18% na 17%. Obniżenie stawki podatku dotyczyć będzie wszystkich podatników, którzy uzyskują dochody podlegające opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej (w tym emerytów i rencistów, a także przedsiębiorców, którzy w odniesieniu do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie wybrali podatku liniowego, czy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych).

Reforma stanowi ważny krok w kierunku zmniejszenia klina podatkowego, czyli zmniejszenia łącznej kwoty podatków i składek. Dzięki przeprowadzonej reformie, przy nie zmienionych dochodach pracownicy czy osoby prowadzące działalność gospodarczą zapłacą niższy podatek.

Zapraszamy Państwa do dzielenia się uwagami na forum „Monitorowania prawa gospodarczego przez organizacje rzemiosła”: https://bit.ly/31Y3iIi

Logo - Unia Europejska Fundusz Spoleczny