Wersja kontrastowa
 A
 A
 A

Kategoria: Aktualności

Opublikowano 22/08/2019

NOWY WĄTEK W PANELU - PIT 17 PROC.

Projekt ustawy o zmieniająca ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Rząd skierował do Sejmu ustawę zmieniającą ustawę o podatku dochodowym do osób fizycznych. Głównym celem zaproponowanych zmian jest zmniejszenie obciążeń fiskalnych podatników podatku dochodowego od osób fizycznych poprzez ponad dwukrotne podwyższenie kosztów pracowniczych.

W stosunku do obecnie obowiązujących przepisów ustawy PIT projekt przewiduje również obniżenie najniższej stawki podatku, o której mowa w skali podatkowej, z 18% na 17%. Obniżenie stawki podatku dotyczyć będzie wszystkich podatników, którzy uzyskują dochody podlegające opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej (w tym emerytów i rencistów, a także przedsiębiorców, którzy w odniesieniu do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie wybrali podatku liniowego, czy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych).

Reforma stanowi ważny krok w kierunku zmniejszenia klina podatkowego, czyli zmniejszenia łącznej kwoty podatków i składek. Dzięki przeprowadzonej reformie, przy nie zmienionych dochodach pracownicy czy osoby prowadzące działalność gospodarczą zapłacą niższy podatek.

Zapraszamy Państwa do dzielenia się uwagami na forum "Monitorowania prawa gospodarczego przez organizacje rzemiosła": https://bit.ly/31Y3iIi

Logo - Unia Europejska Fundusz Spoleczny

Ważne informacje:
Najnowsze artykuły:
związek rzemiosła polskiego
00-246 Warszawa
ul. Miodowa 14
Centrala
Tel.: 22 504 4 200
Fax: 22 831-96-10
E-mail: zrp@zrp.pl
o nasO ZRPStrukturaOrganyKomisjeUstawa o rzemiośleHistoria ZRPWarunki użytkowania
Działalność ZRPOświata zawodowaProjekt "Czas na staż"Nowa jakość egzaminówPodatki i sprawy gospodarczeUnia europejskaPolityka społecznaFundusze unijneRada duszpasterskaKonkursy i odznaczenia
KontaktPrezes ZRPDyrektor GeneralnyZespołyPraca
© Związek Rzemiosła Polskiego 2018