Nowy system wyboru projektów. Spotkanie informacyjne

Z uwagi na zmianę zmianę ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, Ministerstwo Rozwoju zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym nowego sposobu wyboru projektów w Programie Inteligentny Rozwój oraz zmian innych ustaw związanych z wdrażaniem Programu.
Spotkanie odbędzie się 13 listopada w siedzibie ministerstwa w Warszawie.
W programie m.in:
•    Prezentacja i dyskusja na temat zmian w tzw. ustawie wdrożeniowej w kontekście wdrażania PO IR;
•    na temat zmian systemu oceny i wyboru projektów w działaniu 2.1 PO IR Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw;
•    i na temat zmian systemu oceny i wyboru projektów w poddziałaniu 3.2.2 PO IR Kredyt na innowacje technologiczne.
Spotkanie adresowane jest do przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem środków z Programu Inteligentny Rozwój oraz przedstawicieli firm doradczych wspierających firmy w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie oraz w realizacji projektów.
Więcej: LINK`