Europejskie Dni Pracodawców

W dniach 13 – 24 listopada 2017 r. w UE obchodzone są  Europejskie Dni Pracodawców (EDP). W Polsce także organizowane są liczne wydarzenia, skierowane do pracodawców. Członkowie sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia, do której Polska należy od 2004 r., uznali, że wzmocnienie współpracy z pracodawcami odgrywa kluczową rolę, zarówno dla rozwoju gospodarki, jak i realizacji przez publiczne służby zatrudnienia efektywnych działań na rzecz rynku pracy.

W niemal wszystkich państwach UE, wydarzenie odbywać się będzie w tym samym terminie, pod wspólnym hasłem „Porozmawiajmy o umiejętnościach, odkryjmy wszystkie talenty”.
Na poziomie europejskim wydarzenie zostanie włączone w Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych, a EDP 2017 będą jednym z jego komponentów. Tydzień Umiejętności Zawodowych jest inicjatywą Komisji Europejskiej, która ma na celu promocję kształcenia i szkoleń zawodowych. W ramach Tygodnia zostanie zorganizowany szereg spotkań – zarówno w krajach UE jak i na poziomie unijnym. Uczestnicy będą mieli okazję zaprezentować swoje działania, podzielić się innowacyjnymi pomysłami, a także przedstawić rozwiązania wspierające współpracę przedsiębiorstw oraz instytucji z tego sektora edukacji.

 W Polsce wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy planują zorganizowanie na poziomie regionalnym i lokalnym: targów i giełd pracy, dni otwartych, spotkań z pracodawcami, konferencji, seminariów, paneli dyskusyjnych, warsztatów, indywidualnych konsultacji dla pracodawców, kampanii informacyjnych w mediach, wizyt u pracodawców.
Więcej: LINK