,,Polski Inkubator Rzemiosła” Minister Olga Semeniuk na spotkaniu w Warmińsko – Mazurskiej Izbie Rzemiosła

W dniu 14 czerwca 2021 r. w Warmińsko – Mazurskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie odbyło się spotkanie podsekretarz stanu Olgi Semeniuk z przedstawicielami rzemiosła. Konferencja była pierwszym z cyklu spotkań pani minister, na których przedstawi program ,,Polski Inkubator Rzemiosła”. Do początku lipca br. wiceminister MRPiT odwiedzi kilkanaście innych miast, w tym m.in. Bydgoszcz, Gorzów Wlkp., Kielce, Kraków, Katowice, Lublin, Opole, Szczecin, Warszawa.

W spotkaniu uczestniczyli również:  minister w Kancelarii Premiera, pełnomocnik rządu ds. polityki młodzieżowej Piotr Mazurek, wojewoda warmińsko – mazurski Artur Chojecki oraz prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Antoni Górski oraz przedstawiciele firm i cechów rzemieślniczych z województwa warmińsko – mazurskiego.

Celem spotkania było przedstawienie programu „Polski Inkubator Rzemiosła”, który został opracowany w MRPiT. Jego celem jest wzmocnienie organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła w takich obszarach  jak przedsiębiorczość i kształcenie dualne. Związek Rzemiosła Polskiego, po konsultacji ze swoimi organizacjami członkowskimi, zgłosił do projektu, na etapie jego konsultacji, szereg uwag i wniosków.

W ramach otwartego konkursu, który zostanie ogłoszony w II poł. lipca 2021 r. przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rowoju Społeczeństwa Obywatelskiego, wszystkie organizacje rzemieślnicze (Związek Rzemiosła Polskiego, izby i cechy rzemieślnicze) będą mogły ubiegać się o dotacje do 20 tys. zł m.in. na:

  • doposażenie organizacji rzemieślniczych w sprzęt techniczny (w szczególności: laptopy, tablety, komputery stacjonarne, akcesoria dyski twarde, projektory, drukarki, xero, skanery, urządzenia wielofunkcyjne, meble biurowe, itp.),
  • zakup oprogramowania specjalistycznego służącego do realizacji zadań statutowych,
  • organizację konkursów o zawodach rzemieślniczych dla dzieci i młodzieży skierowane do przedszkoli i szkół podstawowych,
  • organizację konkursów zawodowych dla młodzieży kształcącej się w zakładach rzemieślniczych,
  • specjalistyczne szkolenia zawodowe dla wyróżniających się uczniów rzemiosła (wizyty studyjne uczniów rzemiosła),
  • organizację festynów, gier terenowych i innych wydarzeń promocyjnych,
  • doradztwo prawne oraz gospodarcze dla rzemieślników (podmiotów zrzeszonych w cechach rzemieślniczych),
  • szkolenia dla kadr zaangażowanych w realizację kształcenia dualnego w rzemiośle,
  • szkolenia specjalistyczne dla członków cechów oraz pracowników administracyjnych z zakresu wsparcia działalności samorządu gospodarczego,
  • szkolenia i projekty edukacyjne skierowane do młodzieży z zakresu przedsiębiorczości i doradztwa zawodowego.