Nowy Program Komisji Europejskiej dla partnerów społecznych

11 maja 2021 w formie wideokonferencji odbyło się seminarium informacyjne zorganizowane przez SMEunited (Rzemiosło oraz MSP w Europie) na temat nowego programu Komisji Europejskiej dla partnerów społecznych  będących uczestnikami dialogu społecznego  („Call SOCPL-2021-SOC-DIALOG – Support for social dialogue”).

Celem tego nowego przedsięwzięcia jest umożliwienie aplikowania przez organizacje uczestniczące w dialogu społecznym, w tym przez organizacje pracodawców  i  związki zawodowe, o wsparcie ze środków unijnych na projekty w ramach, których uczestnicy mają wypracować nowe i udoskonalić już istniejące narzędzia dot. rozwiązywania  konkretnych wyzwań w czasie odbudowy gospodarek krajów członkowskich Unii Europejskiej po pandemii COVID-19, w takich obszarach jak m.in.: nabywanie nowych kwalifikacji zawodowych i transformacja stanowisk pracy, w związku z cyfryzacją i automatyzacją, praca zdalna, telepraca, zagadnienia dot. zielonej gospodarki i innowacyjności.

Wspierane będą projekty dot.  pilnych kwestii problemowych  zgłaszanych przez partnerów  społecznych w poszczególnych krajach członkowskich UE. Chodzi także o promocję dialogu społecznego jako metody rozwiązywania najważniejszych problemów ekonomicznych, przy zachowaniu korzystnych relacji społecznych w miejscu pracy, zarówno na szczeblu krajowym jak i w poszczególnych branżach, przy jednoczesnym wzmocnieniu organizacji reprezentacyjnych pracodawców i pracowników.

W ramach projektów będą m.in.  finansowane spotkania,  konsultacje, negocjacje i inne działania wskazane w Komunikacie Komisji Europejskiej w sprawie dialogu społecznego jako środka dla wspierania innowacyjności i wprowadzania zmian i w Komunikacie w sprawie Partnerstwa dla zmian w powiększonej Europie (wzmocnienie Europejskiego Dialog Społecznego). Na każdy projekt będzie można uzyskać dofinansowanie z Komisji Europejskiej w wysokości od minimum 150 000 EUR do maksimum 650 000 EUR. Kwota dofinansowania będzie stanowiła 90% lub 95% wysokości budżetu danego projektu, w zależności od stopnia uwzględnienia priorytetów określonych przez Komisję Europejską.

Umowy z aplikującymi organizacjami będą podpisywane  w grudniu roku bieżącego i w styczniu 2022 roku. Czas trwania projektów od 12 do 24 miesięcy. Aplikować mogą zarówno krajowe jak i regionalne organizacje uczestniczące w dialogu społecznym, przy czym uczestniczący w seminarium eksperci SMEunited  ocenili, że większe szanse mają aplikacje w formule konsorcjum z udziałem partnerów społecznych z innego kraju członkowskiego UE.  Nabór wniosków kończy się 30 czerwca 2021 r.