Nowelizacja przepisów dotyczących etykietowania produktów spożywczych

Trwają prace nad projektem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.

W sierpniu 2010 roku informowaliśmy (LINK) o pracach Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego nad znowelizowaniem i zharmonizowaniem dotychczasowych przepisów związanych z etykietowaniem żywności i oznaczaniem jej wartości odżywczej. W tej chwili projekt Rozporządzenia jest już dyskutowany w Radzie Unii Europejskiej.

Pierwotny projekt Rozporządzenia został przedstawiony przez Komisję Europejską 30 stycznia 2008 roku. Następnie nad projektem pracowali członkowie grupy roboczej ds. żywności w Radzie Unii Europejskiej w czasie prezydencji francuskiej, szwedzkiej i czeskiej. 18 września 2008 roku swoją opinię nt. projektu Rozporządzenia wydał Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny. 16 czerwca 2010 roku odbyło się pierwsze czytanie wniosku w Parlamencie Europejskim, który przyjął 559 głosami eurodeputowanych zgłoszone 122 poprawki do projektu. Europosłowie szczególnie podkreślali znaczenie zwolnienia z obowiązku zamieszczania informacji o wartości odżywczej produktu mikroprzedsiębiorców-rzemieślników produkujących żywność.

Projekt Rozporządzenia zawierał także wiele innych zapisów nieprzyjaznych mikroprzedsiębiorcom lub generujących dodatkowe koszty związane z etykietowaniem żywności. Przedstawiciele Forum Żywnościowego Europejskiej Unii Rzemiosła, Małych i Średnich Przedsiębiorstw (UEAPME Food Forum) od wielu miesięcy zabiegali o wprowadzenie zmian w projekcie Rozporządzenia, które uwzględniałyby potrzeby i specyfikę przedsiębiorstw rzemieślniczych, w tym w szczególności mikrowytwórców żywności.

7 grudnia 2010 roku Rada Unii Europejskiej ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów przyjęła szereg zmian do dokumentu, zaproponowanych zarówno przez Parlament Europejski, jak i UEAPME Food Forum. Obecnie projekt jest analizowany pod względem językowym i zgodności z obecnym prawem UE. Następnie zostanie formalnie zatwierdzony podczas najbliższego posiedzenia Rady Unii Europejskiej i przekazany pod drugie czytanie w Parlamencie Europejskim.

Więcej informacji: LINK