Nowe usługi dla firm w e-Urzędzie Skarbowym

Informujemy, że Krajowa Administracja Skarbowa wprowadza nowe usługi w e-Urzędzie Skarbowym i na PUESC, w postaci elektronizacji wiążących informacji stawkowych, akcyzowych oraz o pochodzeniu w II instancji i w trybach nadzwyczajnych, które powinny przyczynić się do uproszczenia pracy i ograniczenia czasu potrzebnego do wykonywania niektórych operacji przez służby księgowe, także w przedsiębiorstwach rzemieślniczych.

  • Od 1 lipca 2024 r. pisma w sprawie wiążącej informacji stawkowej (WIS), wiążącej informacji akcyzowej (WIA), wiążącej informacji o pochodzeniu (WIP) i wiążącej informacji taryfowej (WIT) można składać wyłącznie elektronicznie – za pośrednictwem odpowiednio konta w e-Urzędzie Skarbowym lub na PUESC.
  • Złożenie pisma w sprawie WIS, WIA, WIP i WIT w innej formie będzie nieskuteczne.
  • Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej i Szef Krajowej Administracji Skarbowej również będą doręczać elektronicznie korespondencję dotyczącą wiążących informacji.

Od 1 lipca 2024 r.:

  • odwołania, zażalenia oraz wszystkie inne pisma w toku postępowania w zakresie WIS można składać wyłącznie elektronicznie poprzez konto w serwisie e-Urząd Skarbowy,
  • odwołania, zażalenia oraz wnioski o zmianę, uchylenia, przedłużenia ważności WIA i wszystkie inne pisma w toku postępowania w zakresie WIA, a także odwołania oraz wszystkie inne pisma w toku postępowania w zakresie WIT i WIP można składać wyłącznie elektronicznie poprzez konto na PUESC.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej i Szef Krajowej Administracji Skarbowej również będą doręczać elektronicznie korespondencję: