Konferencja „Wzmacnianie pozycji pracowników jutra: Eksploracja sztucznej inteligencji i technologii przyszłości w kształceniu i szkoleniu zawodowym”

W dniach 13-14 czerwca 2024 r. w Warszawie odbyła się konferencja pt. Wzmacnianie pozycji pracowników jutra: Eksploracja sztucznej inteligencji i technologii przyszłości w kształceniu i szkoleniu zawodowym”, której organizatorami byli: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Operator Programu Edukacja (finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowanego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021) oraz Norweski Dyrektoriat ds. Wyższej Edukacji i Umiejętności, Partner Programu Edukacja. Wydarzenie zostało poświęcone praktycznym warsztatom i spotkaniom z ekspertami z dziedziny kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) z Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Polski.

Związek Rzemiosła Polskiego reprezentowali eksperci Zespołu Oświaty Zawodowej  i  Problematyki Społecznej. Pierwszy dzień konferencji wypełniły panele dyskusyjne z udziałem decydentów i praktyków sektora VET, których głównym celem było stworzenie profesjonalnego forum umożliwiającego zrozumienie, wdrożenie i wykorzystanie korzyści płynących ze strategicznej współpracy w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego. Podczas pierwszego dnia poruszono także tematy związane z transformacyjnym wpływem sztucznej inteligencji (AI) oraz najnowocześniejszych trendów cyfrowych na kształcenie i szkolenie zawodowe. Biorąc pod uwagę szybko ewoluujące branże ukazano kluczową rolę AI w przygotowaniu szkół i jednostek sektora szkolnictwa zawodowego do pracy w przyszłości.

Drugi dzień wydarzenia obfitował w sesje warsztatowe, opierające się na metodzie Design Thinking, podnoszące kompetencje osób zaangażowanych w kształcenie i szkolenie zawodowe w obszarze sztucznej inteligencji i EDTech. Wydarzenie było doskonała okazją do prezentacji dobrych praktyk, omówienia obecnych i przyszłych partnerstw, a także budowania potencjalnych pomysłów projektowych.