Nowe świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością. Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2024 roku

Rząd podczas wczorajszego posiedzenia przyjął projekt ustawy, która wprowadza nowe świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnościami. Świadczenie będzie wynosić od 50 proc. do 200 proc. renty socjalnej, która aktualnie wynosi obecnie 1588,44 zł miesięcznie brutto. Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2024 roku.

Nowe rozwiązanie rządu będzie kierowane bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnościami. Jej wysokość będzie zależna od poziomu potrzebnego wsparcia, którego oceną zajmą się wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności na wniosek osób niepełnosprawnych.

Uprawnionych do otrzymania świadczenia będzie około pół miliona osób, a koszt tego wsparcia wyniesie 3,5 mld zł. Dodatkowo projekt przewiduje umożliwienie podejmowania aktywności zawodowej przez opiekunów osób niepełnosprawnych uprawnionych do otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna. Świadczenie będzie realizowane bez kryterium dochodowego i nieopodatkowane.

Więcej o nowym świadczeniu wspierającym dla osób z niepełnosprawnością przeczytają Państwo w Serwisie Rzeczypospolitej Polskiej – gov.pl

Źródło: gov.pl