Harmonogram naboru wniosków dla programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego

Portal prowadzony przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej opublikował obowiązujące od 31 marca br. informacje o planowanych naborach wniosków organizowanych w programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

Harmonogram naborów dla programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego uwzględnia nabory planowane w okresie co najmniej 12 kolejnych miesięcy. W tym okresie przewiduje się uruchomienie 110 naborów, z czego 36 w trybie konkurencyjnym i 73 w trybie niekonkurencyjnym, tryb realizacji 1 naboru zostanie określony w późniejszym terminie. Łączna kwota na nabory przewidziane w harmonogramie wynosi ponad 13,5 mld zł. 

Harmonogram naboru wniosków dla programu FERS:

Pobierz dokument

Źródło: rozwojspoleczny.gov.pl