Nowe segmenty gospodarki trafiły pod skrzydła ministra Jerzego Kwiecińskiego

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju podało do wiadomości, że do kompetencji ministra Kwiecińskiego dołączyły: budownictwo, mieszkalnictwo i zagospodarowanie przestrzenne. 

 

Oznacza to, że od 22 stycznia 2018 r. minister kieruje dwoma działami administracji rządowej. Pierwszy to budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo. Drugi to rozwój regionalny, czyli sprawy związane strategiami rozwoju kraju, polityką regionalną i funduszami europejskimi. Ministrowi podlegają też Główny Geodeta Kraju i Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.
Więcej: LINK