Komunikat o wynikach postępowania konkurencyjnego

 Komunikat o wynikach postępowania konkurencyjnego dotyczy zapytania ofertowego w zakresie organizacji szkoleń na potrzebę projektu „Nowa jakość zawodowych egzaminów w rzemiośle – etap II”.
 
W związku z realizacją przez Związek Rzemiosła Polskiego projektu „Nowa jakość zawodowych egzaminów w rzemiośle – etap II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nr. dotacji POWR.02.15.00- IP.02-00-004/17), przyjmowano oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 16.01.2018 r., które dotyczyło udostępnienia sali szkoleniowej na 1 dzień, zapewnienie 1 przerwy kawowej, 1 obiadu dla maksymalnie 28 osób w Warszawie w terminach: 
Termin 1: 29.01.2018 (szkolenie 1) 
Termin 2: 10.02.2018 (szkolenie 2) 
Termin 3: 24.02.2018 (szkolenie 3) 
Termin 4: 10.03.2018 (spotkanie wartościujące)
 
Treść komunikatu: