Nowe Prawo zamówień publicznych – podręcznik dla małych i średnich przedsiębiorców

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do zapoznania się z najnowszą publikacją na temat prawa zamówień publicznych, przygotowaną z myślą o małych i średnich przedsiębiorcach.

Nowa ustawa wprowadza liczne rozwiązania ukierunkowane na wzmocnienie pozycji przedsiębiorców i ułatwienie im efektywnego ubiegania się o zamówienia publiczne. Zmiany odnoszą się w zasadzie do każdego etapu procesu zakupowego – począwszy od przygotowań, poprzez prowadzenie postępowania, a skończywszy na nowych zasadach kształtowania umów.
Z perspektywy MŚP wśród szczególnie znaczących w praktyce rozwiązań należy wymienić m.in.:

  • ustanowienie nowych trybów udzielania zamówień o wartości poniżej progów unijnych,
  • zmianę podejścia do wykluczania wykonawców z postępowania,
  • wzmocnienie bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorców w ramach przepisów o umowach,
  • a przede wszystkim – ustanowienie zasady efektywności ekonomicznej, która znajduje rozwinięcie w licznych przepisach szczegółowych.

Poradnik ten zawiera kluczowe informacje praktyczne na temat nowego prawa zamówień publicznych, które pozwolą przedsiębiorcom zidentyfikować podstawowe ryzyka, ale też dostrzec szanse, jakie przynosi nowa regulacja.

Podręcznik do pobrania TUTAJ

Źródło: PARP