Nowe formy samozatrudnienia tematem 462. Sesji EKES

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny zbierze się w dniach 28-29 kwietnia 2010 roku w Brukseli.

EKES przeanalizuje najnowsze tendencje w zakresie pracy „pozornie zależnej”, zwanej także „samozatrudnieniem ekonomicznie zależnym”. Refleksje dotyczące samozatrudnienia ekonomicznie zależnego stanowią odpowiedź na pragnienie lepszego zrozumienia zmian w dziedzinie samozatrudnienia, które w wyniku głębokich przemian gospodarczych i społecznych przeszło ewolucję i wykracza obecnie poza tradycyjne formy samozatrudnienia od dawna uznawane w Unii Europejskiej. Zaledwie część państw europejskich prawnie uznaje nową kategorię pracowników, pośrednią między kategorią pracowników najemnych a kategorią pracowników samozatrudnionych.

Tematem posiedzenia EKES będą również: wzmocnienie europejskiego modelu rolno-spożywczego i propozycja utworzenia unijnego obserwatorium zajmującego się zjawiskiem podrabiania i nielegalnego kopiowania własności intelektualnej.

Więcej informacji w załączniku: LINK