Nowe dotacje unijne dla przedsiębiorców – Opole

Izba Rzemieślnicza w Opolu zaprasza przedsiębiorców do kontaktu w sprawie możliwości skorzystania ze środków unijnych na lata 2014-2020 w ramach RPO WO, Działanie 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja.

Główne typy przedsięwzięć, które będą mogły zostać sfinansowane ze środków unijnych to:
-wsparcie opracowania nowych modeli biznesowych MŚP, w tym strategii dla działań międzynarodowych, otwierania nowych kanałów biznesowych, dywersyfikacji geograficznej lub sektorowej;
-wsparcie współpracy gospodarczej przedsiębiorstw w wymiarze krajowym i międzynarodowym;
-promocja przedsiębiorstw, w tym udział w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych, m.in. w targach, pokazach technologii, jedynie jako mniejsza część projektu, znajdująca uzasadnienie w strategii rozwoju przedsiębiorstwa lub wprowadzonym nowym modelu biznesowym.

W celu uzyskania szczegółowych informacji należy kontaktować się z  Wydziałem Promocji Izby Rzemieślniczej w Opolu, tel 077 454 31 73 w. 24.

Więcej: LINK