Nowa unijna tablica innowacyjności

1 lutego 2011 roku Komisja Europejska opublikowała nową unijną tablicę innowacyjności, prezentującą wyniki za rok 2010. Założeniem tej inicjatywy jest umożliwienie państwom członkowskim zidentyfikowania ich mocnych i słabych punktów, a w przyszłości poprawienie wyników w dziedzinie innowacji.

Tablica innowacyjności jest instrumentem oceny państw członkowskich Unii Europejskiej w dziedzinie innowacji. Tegoroczne badanie opiera się na 25 wskaźnikach z zakresu badań naukowych i innowacji, a dzieli się je na trzy główne kategorie:
– czynniki umożliwiające zaistnienie innowacji (zasoby ludzkie, środki finansowe);
– czynniki ukazujące „działania przedsiębiorstw”, a dzięki temu stopień ich innowacyjności (inwestycje, powiązania i przedsiębiorczość, aktywa intelektualne);
– czynniki ilustrujące wpływ innowacyjności na gospodarkę (innowatorzy, skutki ekonomiczne).

Analizie poddane zostały wszystkie państwa członkowskie UE, a także Chorwacja, Serbia, Turcja, Norwegia, Szwajcaria, Islandia i Była Jugosłowiańska Republika Macedonii. Na podstawie wyników tablicy 27 państw Unii podzielono na cztery grupy. Pierwsza to „liderzy innowacji” – najwyższe wskaźniki osiągnęły Dania, Finlandia, Niemcy i Szwecja. Do drugiej grupy, „krajów doganiających liderów”, zakwalifikowano dziesięć państw: Austrię, Belgię, Cypr, Estonię, Francję, Holandię, Irlandię, Luksemburg, Słowenię i Zjednoczone Królestwo.

Poniżej średniej całej UE plasują się „umiarkowani innowatorzy”, czyli grupa trzecia – Chorwacja, Czechy, Grecja, Hiszpania, Malta, Polska, Portugalia, Słowacja, Węgry i Włochy. Bułgaria, Litwa, Łotwa i Rumunia to grupa państw nazwanych „innowatorami o skromnych wynikach”.

Więcej informacji: LINK

Unijna tablica innowacyjności za rok 2010 (wersja angielska): LINK