Wyniki oceny merytorycznej PIR, edycja 2022

Związek Rzemiosła Polskiego informuje, że od dziś dostępne są wyniki oceny merytorycznej ofert złożonych w tegorocznym konkursie organizowanym w ramach Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030 Edycja 2022.

Z organizacjami, których wnioski zostały przeznaczone do dofinansowania skontaktują się przedstawiciele NIW-CRSO w celu przekazania informacji o przyznanej dotacji. Karty ocen złożonych ofert zostaną udostępnione w ciągu 60 dni poprzez System Obsługi Dotacji.

Program jest realizowany przez NIW-CRSO we współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Technologii.

 


Lista wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła, edycja 2022. Zadanie 1 – Wsparcie instytucjonalne i infrastrukturalne organizacji rzemieślniczych


Lista wniosków ocenionych negatywnie merytorycznie w ramach Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła, edycja 2022. Zadanie 1 – Wsparcie instytucjonalne i infrastrukturalne organizacji rzemieślniczych


Lista rankingowa ofert rezerwowych – niezakwalifikowanych do realizacji ze względu na brak środków w ramach Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła, edycja 2022. Zadanie 1 – Wsparcie instytucjonalne i infrastrukturalne organizacji rzemieślniczych


 


Lista wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła, edycja 2022. Zadanie 2 – Rozwój i promocja kształcenia dualnego w rzemiośle


Lista wniosków ocenionych negatywnie merytorycznie w ramach Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła, edycja 2022. Zadanie 2 – Rozwój i promocja kształcenia dualnego w rzemiośle


Lista rankingowa ofert rezerwowych – niezakwalifikowanych do realizacji ze względu na brak środków w ramach Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła, edycja 2022. Zadanie 2 – Rozwój i promocja kształcenia dualnego w rzemiośle


 

źródło: https://niw.gov.pl/wyniki-oceny-merytorycznej-pir-zadanie1-zadanie2-edycja-2022/