Nowa Gazeta Trzebnicka: Jak zdobyć dyplom czeladnika, czy mistrza? W cechu rzemiosł różnych w Trzebn

„Do trzebnickiego cechu rzemiosł powinni udać się Ci wszyscy, którzy zainteresowani byliby uzyskaniem dyplomu czeladnika, mistrza, czy kursu pedagogicznego.”- czytamy w Nowej Gazecie Trzebnickiej

„Instytucja oferuje kursy przygotowawcze, które pozwolą młodocianym pracownikom zdobyć wszelkie zawody związane z rękodzielnictwem, jak np.: mechanika pojazdowa, blacharstwo czy fryzjerstwo.”

„Cech rzemiosł zaprasza do współpracy zakłady rzemieślnicze, które zajmują się szkoleniem młodocianych pracowników w szkołach zawodowych.”

„– Proponujemy także kursy długoterminowe dla młodzieży, które obejmują zakres teorii zawodowej. Zarówno w przypadku samodzielnych kursów, jak i tych organizowanych przez zakłady, nauka zawodu kończy się egzaminem czeladniczym – mówi Wiesława Cecot – Flaka, kierownik trzebnickiego cechu.”

”Ponadto cech rzemiosł oferuje wszechstronną pomoc w zakresie nadzoru uczniowskiego oraz kompleksowe pośrednictwo pomiędzy pracodawcą, uczniami, a instytucjami państwowymi, w zakresie spraw związanych z refundacją, a dofinansowaniem z urzędów gmin itp.”

Więcej: www.nowagazeta.nazwa.pl/_nowagazeta/  

Barbara Wojtkowiak