Nowa dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

18 czerwca 2010 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej został opublikowany tekst nowej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (2010/31/UE) w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

Nowa dyrektywa jest wynikiem dążeń UE do zmniejszenia zużycia energii o 20% w 2020 roku. Ten cel ma być osiągnięty poprzez zwiększania energooszczędności w budynkach oraz ich dostosowanie do lokalnych warunków klimatycznych.

Dyrektywa 2010/31/UE kładzie nacisk na minimalne wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej budynków starych, w których będą wykonywane remonty. Przy wykonywaniu renowacji charakterystyka energetyczna budynku lub jego części będzie musiała spełniać minimalne wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej określonej w dyrektywie. Jednocześnie wyeliminowane zostało kryterium zawężające powyższe wymagania do budynków posiadających powyżej 1000 m kw. powierzchni użytkowej.

Więcej informacji w załączniku.