Nowa dyrektywa UE w sprawie ekoprojektu

W planie działania dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym opublikowanym w marcu br. ogłoszono zamiar Komisji Europejskiej przedstawienia inicjatywy na rzecz zrównoważonych produktów. Inicjatywa ta obejmie przegląd dyrektywy w sprawie ekoprojektu oraz, w razie potrzeby, zaproponowanie dodatkowych środków ustawodawczych w celu uczynienia produktów wprowadzanych na rynek UE bardziej zrównoważonymi. Oczekuje się, że konsultacje społeczne odbędą się w pierwszym kwartale 2021 r., Zanim Komisja Europejska przedstawi wniosek pod koniec roku.

Uwzględnienie aspektów ekoprojektowania w normach produktów w całym łańcuchu dostaw będzie odgrywać kluczową rolę w zrównoważonym rozwoju i niewątpliwie pomoże uczynić produkty bardziej zrównoważonymi, nadającymi się do naprawy i recyklingu.

W oświadczeniu złożonym w imieniu usług tekstylnych, zgodnie z wcześniejszymi stanowiskami opublikowanymi przez SBS, podkreślono, że nie tylko produkty, ale także usługi i modele biznesowe, które wpływają na cyrkulację niektórych produktów – w tym szczególnym przypadku tekstyliów – powinny być rozpoznawane i wzmacniane. Wyjaśniono, że recykling i ponowne wykorzystanie tekstyliów to podejście, które najbardziej ogranicza wpływ na środowisko. Drugą najlepszą opcją jest jednak jak najdłuższe utrzymanie wyprodukowanych tekstyliów w cyklu. Usługi tekstylne mogą osiągnąć ten cel.

Źródło: SBS